KAYA HUKUK BÜROSU

Şirket ve Ticaret Hukuku

Hukuki danışmanlık hizmetiYerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları, çalışma izinleri, şirket ana sözleşmeleri, adi ortaklık sözleşmeleri, ana sözleşme tadilleri.Şirket hisse devir sözleşmeleri, ortaklık sözleşmeleri ile kurumsal müvekkillerin ihtiyaç duydupu şirketler ve ticaret hukukuna ilişkin diğer sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, müzakeresi.Şirket-ortaklar, şirket-yerli ve yabancı kişiler arasındaki sözleşme, haksız rekabet, haksız fiil ve para alacağından doğan davalar ile şirketler ve ticaret hukukuna ilişkin diğer davalarda kişi ve kurumsal müvekkillerin her dereceden yargı organı önünde temsil edilmeleri.

Sözleşmeler Hukuku

Kişi ve kurumsal müvekkillerin özellikle ticari faaliyetleri ve yatırımlarıyla ilgili bayilik, tek satıcılık, dağıtım sözleşmeleri, acentalık sözleşmeleri, franchising sözleşmeleri, teminat sözleşmeleri (teminat mektubu, ticari işletme rehni, garanti sözleşmesi, kefalet vs), alım satım sözleşmeleri, kredi sözleşmeleri, tanıtım ve reklam sözleşmeleri, kullanma, saklama sözleşmeleri, yedieminlik sözleşmeleri, depolama ve taşıma sözleşmeleri, eser sözleşmeleri ile diğer sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve müzakeresi.Sözleşmelerden kaynaklanan ihtilaflarda kişi ve kurumsal müvekkillerin her dereceden yargı organı önünde temsil edilmeleri.temsil edilmeleri.

Kira Hukuku

Konut, işyeri, iş merkezi kira sözleşmeleri, hasılat kirası sözleşmeleri, menkul kirası sözleşmeleri, tahliye taahütnameleri ve kira sözleşmesi teminatları, diğer kullanma sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve müzakeresi.Kira tespit, tahliye, sözleşme ihlali ve alacak davaları ile Kira Hukuku'na ilişkin diğer davalarda kişi ve kurumsal müvekkillerin her dereceden yagı organı önünde temsil edilmeleri.edilmeleri.

Aile Hukuku

Mal rejimi sözleşmeleri, evlat edinme sözleşmeleri, anlaşmalı boşanma sözleşmeleri ile Aile Huku'na ilişkin sözleşme ve belgelerin hazırlanması, incelenmesi, müzakeresi.Boşanma ve nafaka davaları, nesep davaları, isim tashihi, velayet davaları, vasi ve kayyım tayini davaları ile Aile Huku'na ilişkin diğer davalarda müvekkillerin yargı organları önünde temsil edilmeleri.

Ceza Hukuku

Gözlem altına alınmadan ve kovuşturmanın başlamasından itibaren tüm aşamalarda müdafilik hizmeti.Her tür ceza davalarında sanık müdafilik hizmeti.

İş Hukuku

Hizmet sözleşmeleri, rekabet yasağı sözleşmeleri, ibra sözleşmeleri ile İş Hukuku'na ilişkin diğer sözleşme ve belgelerin hazırlanması, incelenmesi, müzakeresi.Kıdem ve ihbar tazminatı, ücret alacağı davaları, işe iade davaları ile İş Hukuku'na ilişkin diğer davalarda kişi ve kurumsal müvekkillerin her dereceden yargı organı önünde temsil edilmeleri.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Marka patent, tasarım ve faydalı model tesciliMarka ve diğer sınai hakların devri sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, rehin ve diğer teminat sözleşmeleri ile diğer sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, mücakeresi, tescili.Fikir ve sanat eseri, marka, patent, tasarım ve faydalı model haklarının ihlalinden doğan, tespit, ihtiyati tedbir, tazminat ve ceza davaları ile Fikri Mülkiyet Hukuku'na ilişkin diğer davalarda kişi ve kurumsal müvekkillerin her dereceden yargı organı önünde temsil edilmeleri.

Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli Evrak Hukuku'na ilişkin alacak, kıymetli evrakın iptali ve tespit davalarında kişi ve kurumsal müvekkillerin her dereceden yargı önünde temsil edilmeleri.

Tazminat Hukuku

Konut, işyeri, iş merkezi kira sözleşmeleri, hasılat kirası sözleşmeleri, menkul kirası sözleşmeleri, tahliye taahütnameleri ve kira sözleşmesi teminatları, diğer kullanma sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve müzakeresi.Kira tespit, tahliye, sözleşme ihlali ve alacak davaları ile Kira Hukuku'na ilişkin diğer davalarda kişi ve kurumsal müvekkillerin her dereceden yagı organı önünde temsil edilmeleri.